Här hittar ni dokument gällande skötsel i din bostadsrättslägenhet.

Ladda ned

Icon representing an icon       


Välkommen hem

Anmälan av fel, garantiärende eller beställning

Balkonger/uteplatser 

Räcken och stålhandledare – drift- och skötselinstruktioner

Fasadskiva Cembrit Patina

Trall - Ecowood

Fönster, balkongdörrar och dörrar

Fönster och balkongdörrar, Elitfönster – ”Skötselanvisningar” 

Skötsel och underhåll för innerdörrar

Lägenhetsdörr – Skötselinstruktioner för Dalocdörrar

Trycke, Hoppe Stockholm – lägenhetsentrédörr

ASSA C10 cylinder – lås i lägenhetsdörr – serviceläge

ASSA – lås i lägenhetsentrédörr och balkongdörr – extranycklar mm

Trycke, Hoppe New York – innerdörrar  

Glaspartier Wicona – Skötsel och underhåll – indragna balkonger och bostäder i markplan
 
Glaspartier Wicona – Materialspecifikation

Glaspartier Wicona – Kedjemotor – lägenheter i markplan med vädringsfönster  

Trycke, Hoppe London – balkongdörrshandtag

Kök och vitvaror

B/S/H Underhållstips och råd

B/S/H Garantibevis

Köksblandare

Franke köksfläkt

IKEA – METOD kökssystem (gäller även i WC)

IKEA Ordernummer för kontakt med IKEA vid garantiärende 

Barnsäkerhetsbeslag för överfalsade luckor/lådor Vedum

Vattenlås till tvättställ (WC) och diskbänk 

Utrustning i badrum

Medicinhylla – skåp med barnsäkerhetsbeslag 

Tvättställsblandare

Duschblandare

Duschväggar

Golvbrunnar

Golvvärme – Snabbguide EB-Therm 205 termostat – Tillval

Golvvärme – Ebeco Cable Kit 70

Handdukstorkar Nila Tillval

IKEA – Badrum GODMORGON badrumssystem och tvättställ

Klosett

 

Ventilationsaggregat och värme

Radiatorer – Epecon Integra 40 

Epecon termostat till radiatorer

Ventilationsaggregat Casa R3 – endast etagelägenheter

LK Fördelarskåp 

 

Övrig elektrisk utrustning

GKC – Kombicentral för el och media

Jordfelsbrytare är installerad i denna anläggning

Kombicentral för el och media – Arbetsritning

Optisk Brandvarnare Specifikation

Optisk Brandvarnare Bruksanvisning

 

Övriga ytskikt och städanvisningar

Underhåll av kährs trägolv

IKEA – PAX/KOMPLEMENT garderober och inredning

Målarfärg – Skötselråd för tak och väggar

Skötsel och underhåll av natursten

Skötselanvisningar för keramiska plattor

Rengöring av keramiska väggar och golv 

Drift- och underhållsinstruktioner Fogmassor

 

Bostadsrättsföreningens gemensamma utrymmen 

Aptus bokningssystem för tvättstuga, övernattningslägenhet mm 

Förvaltning av garage och innergård

Karta över närbelägen service

Avfallshantering 

Rätt sopa på rätt plats!  

Vad händer med ditt matavfall?  

Egna anteckningar