Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. Ofta resulterar dessa olyckor i bränder och brännskador.

MSBs broschyr vänder sig till dig som på något sätt handskas med gasol i din hem- och fritidsmiljö. Broschyren ger information om gasolens egenskaper och vägledning kring hur du ökar säkerheten vid användning.

MSB Goda råd grillning hem och fritid.pdf