Föreningen har en gemensam lokal som de boende kan hyra. För mer info om bokning och avgifter, gå till Bokningsinfo (kräver inlogg).

För att få använda lokalen skall ett bokningsavtal tecknas med styrelsen där du godkänner reglerna. Styrelsen kommer kontakta dig för att signera detta när vi får in din bokning.

 

Avtal för användning av gemensamhetslokal  

Giltigt 1 år och framåt 

Jag/vi förbinder oss att  

 • Följa för tidpunkten gällande regler vid användning av gemensamhetslokalen. Regler vid avtalets undertecknande bifogas.
 • Genomföra och fylla in för tidpunkten gällande checklista.
 • Följa eventuella lagar och restriktioner som kan gälla för privata sammankomster.  

Jag/vi är medvetna att 

 • Bokning av lokalen medför en kostnad enligt aktuell prislista.  
 • Om lokalen lämnas ostädad kan en extra kostnad om 2 500 kr för städning tillkomma.  
 • Störningar kan innebära att Störningsjouren tillkallas vilket medför en extra kostnad och eventuell avstängning från framtida bokningar. 
 • Missbruk kan innebära avstängning från att nyttja gemensamhetslokalen.  
 • Jag/vi är ansvariga för alla personer som vistas i och i anslutning till lokalen under användning.  
 • Om en andrahandshyresgäst nyttjar lokalen så är bostadsrättsinnehavaren ansvarig för ovanstående.  

 

 

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningarna Göthe har tillgång till gemensamhetslokalen som återfinns på översta våningen i Trollhasselgatan 27. När den inte är bokat är det fritt att utnyttja för alla medlemmar.  

Bokning och kostnad  

Bokning görs via bokningstavlan utanför gemensamhetslokalen. För att boka blippas nyckeltaggen på bokningssystemet och därefter väljs vad som ska bokas. 

När du hyr gemensamhetslokalen är du ansvarig för att: 

 • Inför användande av lokalen kontrollera och dokumentera eventuella skador samt rapportera dessa till styrelsen (maila bilder och information till ).  
 • Lokalen är städad enligt checklistan när lokalen lämnas.  
 • Lokalen är städad och utrymd när passet slutar och absolut senast kl. 22.00.  
 • Rapportera eventuella skador på inventarier och lokal till styrelsen.
 • Direkt rapportera akuta skador såsom vattenläcka och skadade fönster till HSB 
 • Minimera vistelse och oväsen i trapphuset och på gården.  
 • Se till att fönster är stängda och levande ljus är släckta när lokalen lämnas.  

Regler  

 • Det får vistas max 30 personer i lokalen.  
 • Rökning är förbjuden inomhus.  
 • Ljudnivå ska anpassas med hänsyn till grannar. Det är inte tillåtet med högljudda fester oavsett tid på dygnet.  
 • Lokalen får ej användas för kommersiellt syfte utan separat tillstånd från styrelsen.
 • Det är inte tillåtet att utomstående nyttjar lokalen utan en medlems närvaro. Undantag är registrerade andrahandshyresgäster.  
 • Det är inte tillåtet att använda gemensamhetslokalen för övernattning.  
 • Medlem kan debiteras för städ och skador 

 

Checklista städning av gemensamhetslokalen 

Det här är föreningens gemensamma lokal och grundtanken är att du lämnar på samma skick som du vill att den ska vara nästa gång du hyr. Vi får tillsammans hjälpas åt att hålla den i fint skick. Städmaterial finns inte, så du måste ta med dig detta hemifrån. 

Vid bokning 

 • Kontrollera att det är rent och städat innan du tillträder lokalen, kontakta styrelsen om det är något som inte är städat direkt via mail. Skicka även med bilder. 

Köket 

 • Torka av alla ytor i köket 
 • Rengör kyl och frys, både insidan och utsidan 
 • Torka av köksön
 • Torka av spis 
 • Rengör ugnen inkl ugnsplåtar 
 • Töm soptunnan 
 • Se till att disken är ren 
 • Ställ i ordning glas, tallrikar etc 
 • Rensa diskhon 

Balkong 

 • Sopa/plocka upp skräp och smuts från balkongen 
 • Torka av fläckar på fönster. 

Golv och möbler 

 • Dammsug och våttorka golvet 
 • Dammsug mattan 
 • Gör iordning kuddarna 
 • Vik filtarna och placera på soffan 
 • Kontrollera att fönster och balkongdörr är stängda 
 • Torka bord och stolar 

Toaletten 

 • Städa toaletten utvändigt och invändigt 
 • Töm papperskorg  
 • Torka av spegel 

Efter bokning  

 • Rapportera eventuella skador till styrelsen.