Föreningen har en gemensam lokal som de boende kan hyra. För mer info om bokning och avgifter, gå till Bokningsinfo (kräver inlogg).

Klicka på länken för att läsa ordningsreglerna för lokalen. Grundtanken är att du lämnar den på samma skick som du vill att den ska vara nästa gång du hyr.

Ordningsregler för gemensamhetslokalen