Välkommen till Brf Göthe

Vi är glada att du valt att flytta hit och hoppas att du ska trivas. Du är nu medlem i vår bostadsrättsförening och vi arbetar tillsammans för ett bra och trivsamt boende.

 

Att vara medlem i en bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningen förvaltas av dess styrelse. Styrelsen utses på ordinarie föreningsstämma och sköter föreningens angelägenheter. Att vara styrelseledamot är ett förtroendeuppdrag, det vill säga det innebär att man har ett särskilt förtroende och ansvar. Du som medlem i föreningen har inflytande på hur föreningens sköts genom din möjlighet att rösta på föreningsstämmor.

 

Gå med i vår Facebook-grupp och anmäl dig till vårt nyhetsbrev via hemsida

Hemsida: Brf Göthe finns på www.brfgothe.se, här kan du skapa inloggning så du kan ta del av föreningens informationsmail. Information får du från styrelsen via mail eller inlogg på hemsidan. På hemsidan kan du läsa om hur det är att bo i vår förening samt info om lokaler, regler och dylikt.

Facebook: Vi har även en facebookgrupp som heter Brf Göthe, tanken med facebookgruppen är mer informell och som en kommunikation mellan medlemmar.

 

Vem kontaktar jag om olika saker?

Uppdaterad kontaktinformation, t.ex. för felanmälan, finns på www.brfgothe.se/kontaktinfo.

 

Sista tips till dig som ny medlem

  • Ändra din adress så att dina brev kommer rätt. Det är väldigt viktigt att du ändrar din folkbokföringsadress hos Skatteverket så att den stämmer överens med var du bor, det är du nämligen enligt lag skyldig att göra inom en vecka från att du flyttat.
  • Se till att teckna en hemförsäkring som gäller redan från tillträdesdagen. Hemförsäkringen skall också ha ett bostadsrättstillägg.
  • Det är viktigt att känna till föreningens stadgar. Stadgarna är ett särskilt regelverk som gäller för föreningen och dess medlemmar. Du hittar dessa i din bopärm eller på hemsidan under Stadgar.

 

Varmt välkommen!

 

Hälsningar,

Styrelsen BRF Göthe