Andrahandsuthyrning

Information om andrahandsuthyrning och vilka regler som gäller, samt även en ansökningsblankett, finns på sidan Andrahandsuthyrning.

Antal lägenheter

Föreningen har totalt 70 lägenheter.

Avgifter

Årsavgiften skall täcka din del av föreningens gemensamma kostnader, t ex räntor, amorteringar, förvaltning, fastighetsförsäkring, elförbrukning i gemensamma utrymmen, vatten och sophämtning m m. 

Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen och fördelning sker efter lägenhetens insatser. Årsavgiften skall betalas månadsvis i förskott.

Avgiftshöjning

Om inget annat sägs gäller eventuella avgiftshöjningar alltid från 1 januari.

Höjningarna behandlas och beslutas i samband med styrelsens budgetarbete under oktober månad. Information ges därefter i samband med medlemsinfo så snart som möjligt inför kommande avisering som skickas ut i mitten av december.

Balkonger

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att underhålla balkongerna.

En del lägenheter har balkong och några har fransk balkong. Likställt för båda är att ingenting får hänga över räcket eller på utsidan av räcket. Det gäller även balkonglådor med blommor, om du har blommor på balkongen så tänk på att vattnet rinner neråt och dina grannar nedanför får vattnet på sig om det rinner över. Självklart får man inte heller slänga ut något från balkongen. Vill man sätta upp vind/insynsskydd på sin balkong så är det ok, men de skall vara i liknande färg som balkongen, alltså svart eller mörkt grå. 

Inglasning av balkong
Några medlemmar har uttryck intresse för att undersöka om det är möjligt att glasa in balkongerna. Styrelsen i Brf Göthe har röstat igenom att inte gå vidare med att utreda inglasning av balkonger. Grunden till detta är bl. annat nedan punkter:

 • Stor påverkan på arkitekturen
 • Garantin för fasaden upphör vid borrning
 • Svårighet att underhålla fasaden.
 • Svår ansvarsfråga vid underhåll och reparation av inglasning då Brf enlig lag inte får skriva över ansvar på Brf-innehavaren.
 • Inte möjligt för den boende att hålla utsidan av inglasningen ren mm

Barnvagnsrum

Det finns ett antal barnvagnsrum i föreningen, dessa är belägna i källaren.

Besiktning

En gång per år genomförs en besiktning av föreningen, där fastigheter samt grönområden kontrolleras.

Resultatet av denna besiktning ligger sedan till grund för uppdatering av underhållsplanen.

Bo i bostadsrätt

Läs mer här: https://brfgothe.se/foreningen/att-bo-i-bostadsratt

Brandvarnare

Glöm inte bort att kontrollera era brandvarnare regelbundet, så att de bibehåller sin funktion. Det är även rekommenderat att byta brandvarnaren om den suttit uppe för länge.

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att brandvarnare finns. 

Bredband

Fastigheten är ansluten till Telia öppen fiber. Du beställer själv det internet du önskar via utbudet som finns. För mer information gå in på https://www.bredbandswebben.se.

Cykelrum

Det finns ett antal cykelrum i källarna där cyklar kan förvaras.

Det är inte tillåtet att förvara motordrivna fordon i cykelrummen. De hänvisas till garaget alt innergården.

Extra nyckel

Nycklar till lägenheterna hanteras inte av föreningen.

Kontakta vår förvaltare HSB.

Facebook-grupp

Vi har en Facebook-grupp för föreningen, där medlemmar ska kunna kommunicera med varandra.

Gruppens namn är Brf Göthe.

Försäkringar

Föreningen har en fastighetsförsäkring hos IF Skadeförsäkring AB.

I försäkringen ingår inget gemensamt bostadsrättstillägg, utan det behöver du själv komplettera din hemförsäkring med.

Förvaltning

Det är HSB som har hand om vår administrativa förvaltning. 

Gemensamma lokaler

Läs mer om våra gemensamma lokaler på lokalernas respektive sidor: Gemensamhetslokal och Övernattningslägenhet

Grovsopor

Det finns ingen uppsamlingsplats för grovsopor inom föreningen. Brännbart material kan kastas i de containrar som hyrs in varje höst, om du behöver slänga grovsopor övrig tid hänvisar vi till närliggande återvinningscentraler.

Julgranar

Vi har inte någon uppsamlingsplats för granar. Det är heller inte tillåtet att lämna dem i eller vid sopstationerna.

Det brukar arrangeras återvinning av granar vid återvinningscentraler. 

Juridisk person

Läs mer i våra stadgar kring detta ärende.

Kattlucka

Det är ej tillåtet att installera kattlucka i balkongdörren.

Markskötsel

Nordic Life ansvarar för löpande underhåll av våra gårdar och rabatter. Detta innebär att de tar hand om gräsklippning, ogräsrensning och beskärning av träd, häckar och buskar. Gården samägs av våran förening och grannföreningen Brf Borgh.

Matning av djur

Vi har ett generellt förbud att mata djur i föreningen, eftersom det leder till att även skadedjur söker sig till föreningen och orsakar besvär och extra kostnader.

Medlemsinformation

Medlemsinformation får du via mail eller hemsidan. Om du är ny i föreningen anmäl dig på vår hemsida www.brfgothe.se.  

Namn på dörren

Namnskylten i dörren och i porten är normalt sett samma som ägaren till bostadsrätten.

Om lägenheten är uthyrd i andrahand anges även andrahands-hyresgästen på anslaget i porten, men hyresgästen får själv ombesörja att namnet hamnar på dörren.

Ändring av namn på dörren genomförs av Fastighetsägarna i samband med tillträdet. Kontakta vår förvaltare HSB om du flyttat in och ej har rätt namn på dörren och/eller på tavlan i porten.

Organisationsnummer

Föreningens organisationsnummer är 769634-7371

Parkeringsplatser

Föreningen har 7 st parkeringsplatser på Trollhasselgatan och Rödlönnsgången samt garageplatser i samfälligheten. Anmälan om intresse att hyra en plats skall göras till Nordic Life, de hanterar våra kölistor för både parkeringar och garageplatser.

Protokoll

Samtliga medlemmar har rätt att ta del av protokollet från Årsstämman. Den återfinns även här på hemsidan.

Protokoll från styrelsesammanträden är däremot inte offentliga men revisorerna kan läsa protokoll för din räkning.

Soprum

Soprummet finns på Rosenapelsgatan. Där kan du slänga: hushållssopor, papper, kartong, plast, metall och matavfall. 

För glasåtervinning hänvisar vi till stora parkeringen på Lantmannagatan (Rambergsvallens parkering) och för grovsopor (möbler, elektronik tex) återvinningscentraler.  

Stadgar

Dessa finns på sidan Stadgar.

Styrelse

Olika personer i styrelsen jobbar med tyngdpunkt inom olika områden men här följer några exempel på vad du som styrelseledamot kan göra för föreningen:

 • Verkställa motioner som föreningens medlemmar röstat igenom på föreningsstämman
 • Sköta föreningens ekonomi
 • Planera underhåll av föreningens fastigheter och kring ytor
 • Ta in, undersöka och utvärdera förslag från föreningens medlemmar
 • Ha kontakt med entreprenörer som föreningen anlitar
 • Godkänna nya medlemmar
 • Svara på frågor från och ge information till föreningens medlemmar, mäklare och andra intressenter

Mer information: Styrelsen

Styrelsemöte

En gång per månad har styrelsen möte och går igenom aktuella frågor och överlåtelser inom föreningen.

Om ni har en fråga att ta upp, maila styrelsen på eller lämna en lapp i lådan på Rosenapelsgatan 35.

Störande grannar

Problem med störande grannar uppstår tyvärr då och då. Ifall ni anser er ha denna typ av problem med er granne finns nedanstående steg som hjälp.

 1. Du måste först prata med den störande grannen och påtala problemet. Detta är en primär åtgärd som alltid måste genomföras, oavsett hur "jobbig" grannen är.
 2. Om det inte hjälper, hör av er till styrelsen så kan vi bedöma om störningslistor ska delas ut till samtliga i den aktuella porten, samt intill-liggande portar. På störningslistan ska noteringar om vilka tider störningarna sker, samt vilken typ av störning det är.
 3. Baserat på de störningslistor vi får in från de boende kan styrelsen besluta om att skicka ut en "Anmodan om rättelse" till berörd medlem. Detta brukar hjälpa.
 4. Om störningarna fortsätter kan vi i förlängningen vräka den boende, men det ska gå ganska långt innan så sker (men det har hänt).

Vi bor i ett flerfamiljshus och det är ofrånkomligt att det blir ljud. Därför måste du tänka till innan du gör olika saker för att minimera olägenheter för andra.  

Trapphusstädning

Trapphusstädning samt städning av allmänna ytor utförs av vår förvaltare HSB. 

Tvättstuga

Det finns en tvättstuga i föreningen, läs mer om regler på sidan Tvättstugan.

Tvättstugan finns på våning 7 ovanför Trollhasselgatan, där bokas även tvättider.

Underhållsplan

Underhållsplanen är ett internt arbetsdokument i styrelsen och är därför inte tillgängligt för medlemmar.

Vindsförråd

Varje lägenhet har tillgång till ett vindsförråd märkta med samma nummer som lägenheten.

Årsredovisning

Inför årsstämman sammanställs en årsredovisning om året som gått i föreningen. Denna sammanställning finns även tillgänglig här på hemsidan.

Årsstämma

Varje år hålls en föreningsstämma. Vid detta tillfälle får alla medlemmar möjlighet att gemensamt gå igenom årets verksamhet.

Styrelsen skall presentera årsredovisning och verksamhetsberättelse. Föreningsstämman skall godkänna styrelsens förvaltning – "ge styrelsen ansvarsfrihet".

Varje medlem kan komma med förslag till verksamhet/åtgärder. Meddelande om när stämman äger rum kommer att skickas ut till medlemmarna.

Det är vid stämman som föreningen väljer styrelse och revisorer för det kommande året.

Vid vissa tillfällen kan också extra föreningsstämma förekomma. Detta kan ske om föreningens stadgar skall ändras eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgörande i någon speciell fråga. Vid extra föreningsstämma fattas endast beslut i ärenden för vilket stämman utlysts.

Mer info: Föreningsstämma

Överlåtelser

Enligt §5 i stadgarna är styrelsen skyldig att snarast, normalt inom en månad efter att kompletta underlag inkommit, ta beslut om medlemskap i föreningen för köparen av lägenheten.

Övernattningslägenhet

Föreningen har en övernattningslägenhet som kan bokas mot en avgift. För mer information, se Övernattningslägenhet.